:: Strona główna > Pytania i odpowiedzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czy istnieje możliwość określenia średnicy studzienki?

  Tak, średnicę (oraz wiele innych parametrów np.: grubość ścianki, średnica włazu, wysokość komina, itp.) można określić w oknie Parametry obiektu. Okno to wywołuje się klikając przycisk obok nazwy obiektu lub wciskając na klawiaturze klawisz [F3]. Powyższe instrukcje dotyczą obiektu "Studzienka".

 2. Czy istnieje możliwość dodawania opisów punktów?

  Tak, opisy punktów (węzłów) można umieszczać w kolumnie Komentarz w tabeli Dane.

 3. Czy istnieje możliwość operowania stałymi spadkami pomiędzy deklarowanymi punktami, np. pomiędzy węzłami lub studniami?

  Tak, należy na zakładce Dane wybrać spadek jako Wartość wprowadzaną ręcznie.

 4. Czy istnieje możliwość wykonania ramki generowanych profili - drukowanego rysunku?

  Tak, należy w oknie Drukowanie > Marginesy zaznaczyć opcję Drukuj granice rysunku jako obramowanie. Obecna wersja pozwala również na nadruk krzyżyków (znaczników) w rogach rysunku, które mogą być pomocne przy sklejaniu poszczególnych kartek z profilem.

 5. Po wciśnięciu przycisku Edycja utworzonego profilu w aplikacji CAD nic się nie dzieje - dlaczego?

  Aby wciśnięcie przycisku przyniosło oczekiwany efekt, czyli został otwarty program CAD, a w nim wygenerowany profil, na komputerze musi być zainstalowany program, który odczytuje pliki zapisane w formacie DXF. Dodatkowo program ten musi być domyślnym programem, który otwiera pliki z rozszerzeniem DXF.

 6. Pomimo zainstalowanego programu odczytującego pliki z rozszerzeniem DXF wciskanie przycisku Edycja utworzonego profilu w aplikacji CAD nic nie daje - dlaczego?

  Zainstalowany program musi być domyślnym programem, który otwiera pliki z rozszerzeniem DXF. Zwykle programy obsługujące rozszerzenie DXF w trakcie ich instalacji same "przypisują" się do rozszerzenia DXF jako domyślne. Jeżeli jednak tak się nie stało można "przypisanie" programu do rozszerzenia wykonać "ręcznie". W systemie WindowsXP należy kliknąć dwukrotnie w ikonę "Mój komputer" znajdującą się na pulpicie. Następnie wskazać katalog z programem Kreślarz (najczęściej jest to "C:/Kreslarz"). Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku "rysunek.dxf" i wybrać z menu opcję "Otwórz z..." oraz program, w którym mają być otwierane profile. Jeżeli na liście brak programów to należy wybrać opcję "Wybierz program..." i zatwierdzić. W wyświetlonym oknie wskazać program, który ma otwierać pliki z rozszerzeniem DXF. Przed zatwierdzeniem wyboru zaznaczyć opcję "Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików".

Polityka prywatności