:: Strona główna > O programie

O PROGRAMIE

Program Kreślarz ma za zadanie ułatwić wykonywanie rysunków: profili podłużnych, przekrojów poprzecznych oraz schematów różnego rodzaju sieci oraz przyłączy. W ciągu ponad dwudziestu lat istnienia zyskał on sobie grono zadowolonych użytkowników wśród: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, przedsiębiorstw cieplnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz studentów uczelni technicznych. Dzięki łatwej obsłudze Kreślarz jest z powodzeniem używany zarówno przez osoby młode jak i starsze, mające sporadyczny kontakt z komputerem. Najlepszym sposobem sprawdzenia przydatności programu na własnej skórze jest pobranie i wypróbowanie wersji demonstracyjnej.

Kreślarz oferuje pomoc od wprowadzania danych poszczególnych węzłów profilu, wyznaczając automatycznie niektóre wielkości, aż do wygenerowania rysunków. Otrzymane rysunki można poddać modyfikacjom w większości programów CAD lub wydrukować bezpośrednio z Kreślarza. Ze względu na szereg wbudowanych funkcji oraz gotowych obiektów związanych z biologicznymi oczyszczalniami ścieków, program szczególnie dobrze sprawdza się podczas tworzenia profili kanalizacyjnych. Jest on z równie dobrym skutkiem wykorzystywany przez użytkowników do tworzenia profili: wodociągowych, gazowych, melioracyjnych, a nawet do tworzenia przekrojów drogowych.

Program Kreślarz:
 • automatycznie wyznacza charakterystyczne wielkości profilu
 • umożliwia wygenerowanie rysunków: profilu, schematu oraz przekrojów
 • generuje rysunki w wektorowym formacie DXF (możliwość dalszej obróbki w większości programów CAD)
 • umożliwia import współrzędnych węzłów oraz kolizji z mapy w formacie DXF
 • zawiera moduł pozwalający na drukowanie wygenerowanych profili bez konieczności stosowania dodatkowych programów
 • posiada wbudowane, gotowe do wykorzystania obiekty: osadniki, studzienki, armaturę itp.
 • generuje statystyki profilu
 • generuje uproszczone: przedmiary robót, kosztorysy oraz zestawienia RMS dla projektowanych sieci
 • zapewnia eksport danych do programów umożliwiających analizę przepływów: Epanet oraz EPA SWMM
 • umożliwia wybór układu oczyszczania ścieków oraz określenie jego parametrów technicznych
 • dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze znacznie przyspiesza tworzenie oraz modyfikację profili
 • zawiera rozbudowany plik pomocy

UWAGA: Do pełnego wykorzystania możliwości programu wymagane jest minimum wiedzy z zakresu projektowania sieci.

Polityka prywatności