:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Parametry profilu c.d.

DODATKOWE USTAWIENIA RYSUNKU PROFILU C.D.

Konfiguracja > Rysunek > Parametry profilu 2

Parametry rysunku profilu
 • Pole edycji Szerokość kolumny tytułowej... służy do określenia szerokości kolumny tytułowej w tabeli pod profilem. W przypadku podania wartości równej 0 (zero), szerokość wyznaczana jest automatycznie jak najwęższa na podstawie długości tytułów. Szerokość należy wyrazić w milimetrach wydruku. Na przykładzie szerokość kolumny oznaczona niebieskim odcinkiem.
  Szerokość kolumny tytułowej
 • Odstęp pomiędzy profilami Pole edycji Odstęp pomiędzy profilami [mm] służy do określenia na rysunku odstępu pomiędzy kolejnymi profilami (jeżeli projekt zawiera więcej niż jeden profil). Odstęp należy wyrazić w milimetrach wydruku. Na przykładzie odstęp oznaczony niebieskim odcinkiem.
 • Zaznaczenie opcji Pionowa linijka na rysunku profilu powoduje umieszczenie w lewej części rysunku profilu pionowej linijki, ułatwiającej domierzanie rzędnych obiektów, które nie mają jej bezpośrednio określonej. Jeżeli w projekcie znajduje się więcej niż 1 profil, wówczas linijka na kolejnych profilach jest umieszczana tylko wtedy gdy poziom porównawczy profilu bieżącego różni się od poprzedniego.
  Linijka na profilu
 • Po zaznaczeniu opcji Nazwy profili na rysunku profilu, u góry na początku każdego z profili, zostaną umieszczone nazwy profili (te, które są wyświetlane na zakładkach pod tabelą Dane). Na poniższym przykładzie wstawione nazwy profili obwiedziono niebieską ramką.
  Nazwy profili nad rysunkiem profilu
 • Zaznaczając opcję Oznaczenie skali na rysunku profilu powoduje umieszczenie informacji o skalach: pionowej i poziomej pod tabelką na rysunku profilu. Skala jest również umieszczana, bez względu na stan tej opcji, jeżeli w projekcie znajdują się profile, o zdefiniowanych różnych skalach poziomych.Skala pod rysunkiem profilu
 • Opcja Rozsuwaj napisy... pozwala wybrać jeden z dwóch algorytmów, odpowiedzialnych za sposób rozsuwania na rysunku profilu, nachodzących na siebie: komentarzy, opisów kolizji, itp. Włączona, pozwala, o ile jest to możliwe, pozostawiać na swoim miejscu opisy węzłów.

  Przykład z wyłączoną (po lewej) w/w opcją oraz z włączoną:

  Napisy z blokowaniem węzła Napisy z wyłączoną opcją
 • W zależności od stanu opcji W przekroju geotechnicznym opisy na środku wysokości warstw jako opisy przekroju geotechnicznego na profilu mogą zostać podane zagłębienia poszczególnych warstw lub ich grubość (miąższość).
 • Grupa opcji Nazwy węzłów... dotyczy sposobu umieszczania na rysunku profilu nazw węzłów.

  Usunięcie zaznaczenia z opcji w kółkach powoduje zaprzestanie umieszczania kółek otaczających nazwę węzła. Wyłączenie opcji może być przydatne w przypadku nadawania dłuższych nazw węzłom, niemieszczących się w kółku.

  Nazwa węzła bez kółka

  W przypadku małych odległości pomiędzy węzłami pomocne może być zaznaczenie opcji naprzemiennie w dwóch liniach. Powoduje ona umieszczanie nazw węzłów raz wyżej raz niżej, co zmniejsza prawdopodobieństwo nachodzenia ich na siebie.

  Przykład z wyłączoną (po lewej) w/w opcją oraz z włączoną:

  Nazwy węzłów w jednej linii Nazwy węzłów w dwóch liniach
 • Zaznaczenie opcji Dociągaj pionowe linie opisów do linii terenu powoduje przedłużenie pionowej linii opisów/komentarzy powyżej rury, aż do linii terenu. Przy wyłączonej opcji pionowe linie znajdują się tylko pod rurą.

  Przykład z wyłączoną (po lewej) w/w opcją oraz z włączoną:

  Pionowe linie również powyżej rury Pionowe linie tylko poniżej rury
Polityka prywatności