:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Edytor metryki projektu > Praca z szablonami

WYKORZYSTANIE SZABLONÓW METRYKI

Praca z szablonami

Przykład szablonuUtworzoną metrykę można zapisać jako szablon wciskając przycisk Zapis metryki rysunku. Zapisany szablon może zostać wykorzystany w nowych projektach po wciśnięciu przycisku Wczytanie metryki projektu oraz wybraniu z listy pliku z odpowiednim szablonem. Użytkownik może utworzyć dowolną ilość szablonów.

By szablon był domyślnie stosowany do każdego nowego projektu należy go wskazać jako domyślny w oknie Konfiguracja. Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek

Istnieje możliwość wpisania w dowolnym miejscu szablonu zmiennych wymienionych w Dokumentach skojarzonych oraz poniższych:
@_ska
w wygenerowanym rysunku zostaje zamieniona na aktualną skalę. (np.: zapis w szablonie "Skala Y/X: @_ska" w wygenerowanym rysunku będzie wyglądał następująco: "Skala Y/X: 1:100/100").
@_dat
w wygenerowanym rysunku zostaje zamieniona na aktualną datę. Format wstawianej daty zależy od ustawień Windows.
Rysunek przedstawia przykładowy szablon metryki. Wykorzystano w nim wszystkie dostępne rodzaje elementów oraz niektóre zmienne.
Polityka prywatności