:: Strona główna > Pobierz pliki > Wersja rozwojowa

WSKAZÓWKI DLA OSÓB TESTUJĄCYCH PROGRAM

Umieszczona tutaj wersja jest tzw. wersją rozwojową. Czyli taką, która jest w trakcie opracowywania. Część opcji, głównie ostatnio dodanych, w wersji rozwojowej może nie działać lub działać błędnie. Dlatego nie zaleca się wykonywania testów na plikach z projektami tylko na ich kopiach.

Wskazane jest by pobrany program zainstalować w innym katalogu niż podstawowa, używana wersja programu Kreślarz.

Osoby testujące proszę przede wszystkim o przesyłanie (na adres e-mail podany w dziale Kontakt) informacji o wszelkich nieprawidłowościach napotkanych w programie. Mile widziane są propozycje zmian, które sprawią, że praca z Kreślarzem będzie jeszcze bardziej wydajna.

Zainteresowanym testowaniem polecam również śledzenie profilu Kreślarza na Facebook'u, gdzie są umieszczane informacje o dodawanych możliwościach wraz z wizualizacjami ich działania.

Zmiany wprowadzone w stosunku do ostatniej oficjalnej wersji:

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto
 
wersja 3.71_testowa 
 
* błąd podczas usuwania węzła z obiektem studzienka, bez przypisanej studzienki
* rysowanie rury z określonym promieniem gięcia
+ automatyczna zmiana edytowanej współrzędnej węzła w innych węzłach o takiej samej nazwie
* zaznaczanie dopływów na studzienkach
+ możliwość umieszczenia nazw profili na rysunku profilu
+ możliwość wczytania kolizji ze wskazanej warstwy z pliku DXF
+ możliwość automatycznego dodania kolizji "powiązanych" pomiędzy profilami różnych sieci istniejącymi w tym samym projekcie/pliku
+ możliwość usunięcia wszystkich automatycznie dodanych kolizji

Pobierz plik z wersją rozwojową:
Kreslarz_3_71_testowa.exe (~2771 kB, 06.05.2021 15:05)

Uwaga: powyższy link prowadzi do rozwojowej wersji Kreślarza!

Jeżeli nie jesteś zainteresowany testowaniem nowych możliwości programu, a chcesz go pobrać, przejdź do działu Pobierz pliki.
Polityka prywatności