:: Strona główna > Pobierz pliki > Wersja rozwojowa

WSKAZÓWKI DLA OSÓB TESTUJĄCYCH PROGRAM

Umieszczona tutaj wersja jest tzw. wersją rozwojową. Czyli taką, która jest w trakcie opracowywania. Część opcji, głównie ostatnio dodanych, w wersji rozwojowej może nie działać lub działać błędnie. Dlatego nie zaleca się wykonywania testów na plikach z projektami tylko na ich kopiach.

Wskazane jest by pobrany program zainstalować w innym katalogu niż podstawowa, używana wersja programu Kreślarz.

Osoby testujące proszę przede wszystkim o przesyłanie (na adres e-mail podany w dziale Kontakt) informacji o wszelkich nieprawidłowościach napotkanych w programie. Mile widziane są propozycje zmian, które sprawią, że praca z Kreślarzem będzie jeszcze bardziej wydajna.

Zainteresowanym testowaniem polecam również śledzenie profilu Kreślarza na Facebook'u, gdzie są umieszczane informacje o dodawanych możliwościach wraz z wizualizacjami ich działania.

Zmiany wprowadzone w stosunku do ostatniej oficjalnej wersji:

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto
 
wersja 3.91_testowa 
 
+ możliwość wykonania zestawienia materiałów w zależności od typu profilu (rodzaju medium)
+ możliwość korekty wysokości wlotu przepadu w parametrach studzienki
* algorytm importu współrzędnej wysokościowej "Z" z plików DXF
* umieszczanie metryki na rysunku profilu
* generowanie listy zdefiniowanych pozycji KNR w module kosztorysującym
* algorytm importu danych z plików tekstowych
 

Pobierz plik z wersją rozwojową:
Kreslarz_3_91_testowa.exe (~2830 kB, 10.06.2022 10:06)

Uwaga: powyższy link prowadzi do rozwojowej wersji Kreślarza!

Jeżeli nie jesteś zainteresowany testowaniem nowych możliwości programu, a chcesz go pobrać, przejdź do działu Pobierz pliki.
Polityka prywatności