:: Strona główna > Pobierz pliki > Wersja rozwojowa

WSKAZÓWKI DLA OSÓB TESTUJĄCYCH PROGRAM

Umieszczona tutaj wersja jest tzw. wersją rozwojową. Czyli taką, która jest w trakcie opracowywania. Część opcji, głównie ostatnio dodanych, w wersji rozwojowej może nie działać lub działać błędnie. Dlatego nie zaleca się wykonywania testów na plikach z projektami tylko na ich kopiach.

Wskazane jest by pobrany program zainstalować w innym katalogu niż podstawowa, używana wersja programu Kreślarz.

Osoby testujące proszę przede wszystkim o przesyłanie (na adres e-mail podany w dziale Kontakt) informacji o wszelkich nieprawidłowościach napotkanych w programie. Mile widziane są propozycje zmian, które sprawią, że praca z Kreślarzem będzie jeszcze bardziej wydajna.

Zainteresowanym testowaniem polecam również śledzenie profilu Kreślarza na Facebook'u, gdzie są umieszczane informacje o dodawanych możliwościach wraz z wizualizacjami ich działania.

Zmiany wprowadzone w stosunku do ostatniej oficjalnej wersji:

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto
 
wersja 4.02_testowa 
 
* import danych z plików DXF utworzonych przez program LibreCAD
+ obiekt: grupa armatury - pozwala na dodanie np. kilku zaworów w jednym węźle
+ możliwość usunięcia automatycznie dodanych granic działek oraz kolizji z ograniczeniem do bieżącego profilu
+ zmienna @_tk_kat: kąt przecięcia kolizji i projektowanego rurociągu
+ import kolizji z pliku DXF z uwzględnieniem kąta przecięcia projektowanego rurociągu
+ import granic działek z pliku DXF z uwzględnieniem kąta przecięcia projektowanego rurociągu
+ możliwość określenia kąta pod jakim kolizja przecina projektowany rurociąg
+ możliwość określenia kąta pod jakim granica działki przecina projektowany rurociąg
+ obliczanie powierzchni uzbrojenia w rzucie (np.: rur, zbiorników, studzienek)
+ zmienna: @_stat_powierzchnia_uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry dla bieżącego profilu
+ zmienna: @_stat_apowierzchnia_uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry dla całego projektu
+ @_td_powierzchnia_uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry dla odcinka

Pobierz plik z wersją rozwojową:
Kreslarz_4_02_testowa.exe (~3124 kB, 03.07.2024 20:07)

Uwaga: powyższy link prowadzi do rozwojowej wersji Kreślarza!

Jeżeli nie jesteś zainteresowany testowaniem nowych możliwości programu, a chcesz go pobrać, przejdź do działu Pobierz pliki.
Polityka prywatności