Typoszeregi rur w programie Kreślarz

Poniżej przedstawiono w skrócie sposób wykorzystania typoszeregów rur w Kreślarzu. Opis stanowi tylko niewielką próbkę możliwości programu. W razie niejasności sugeruję kontakt telefoniczny.

Użytkownicy Kreślarza posiadają możliwość wyboru typoszeregów rur, spośród których w projekcie zostaną wybrane konkretne rury.

Pasek narzędziowy
Okno typoszeregów

Użytkownik dokonuje Wyboru typoszeregów do projektu spośród tych, które zostaną dostarczone wraz programem lub dodaje własne.

Okno obiektów

Jeden spośród wybranych typoszeregów użytkownik będzie mógł oznaczyć jako domyślny.

Okno typoszeregów

Dla każdego typoszeregu należy zdefiniować następujące parametry.

Parametry typoszeregu rur

Przy okazji - studzienkę wstawianą do profilu można opisać poniższymi parametrami. Szczegółowe znaczenie każdego z parametru zostało opisane w instrukcji obsługi.

Parametry studzienki

Widok tabeli służącej do wprowadzania danych węzłów profilu. Rury, których średnice występują w wybranym typoszeregu są oznaczane. Dodatkowo użytkownik może wykorzystać dane charakterystyczne pobierane z wybranego typoszeregu np.: grubość ścianki, klasę rur, materiał itp. Zmieniając domyślny typoszereg w projekcie wszystkie te dane automatycznie się zaktualizują.

Przykładowe dane profilu

Profil wygenerowany na podstawie powyższych danych.

Przykładowy profil

Dla każdego profilu można wygenerować i wydrukować zestawienie materiałów...

Zestawienie materiałów

... oraz jednym kliknięciem utworzyć kosztorys.

Kosztorys

Powrót do strony głównej programu Kreślarz www.kreslarz.wisart.eu