:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Rzędna dna rury i studni

Wysłaną przez: wisowski, 2020-06-15 18:52:56

: : W jaki sposób dokonać odpowiednich ustawień aby w wypadku przyjęcia studni z osadnikiem (np. o głębokości 0,5m) w tabeli profilu "rzędna dna rury" nie była umieszczana wartość rzędnej dna studni (obok rzędnej dna kanału)? Należy usunąć zaznaczenie przy opcji "Wpisz w tabeli pod profilem rzędną dna oraz zagłębienie studzienki osadnikowej" (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Parametry profilu).--Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności