:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: zmiana rzędnej np. studni na wielu profilach

Wysłaną przez: wisowski, 2019-06-26 14:36:13

: : Witam, Robię profil sieci kanalizacyjnej, co zrobić aby zmieniając rzędną studni w jednym profilu, automatycznie zmieniała mi się wartość tej samej studni na innym profilu w przypadku np. gdy robię sieć rozgałęźną, Rzędną dna studni można zmienić w dowolnym, jednym profilu, w oknie Parametry obiektu (uruchamiane np. klawiszem F3). Zmiana taka spowoduje, że we wszystkich profilach, w tak samo nazwanych węzłach studzienka przyjmie nowowprowadzoną wartość.--Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności