:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Zagłębienie studni

Wysłaną przez: wisowski, 2019-06-26 11:56:58

: : Gdzie mam skonfigurować program i jak to zrobić aby na profilu w podglądzie było pokazywane zagłebienie studni tak jak jest pokazywane zagłębienie rury?Rzędna oraz zagłębienie studni (o rzędnej różnej od rzędnej dna rury) może być pokazywane w tabeli pod profilem (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Parametry profilu > Wpisz w tabeli pod profilem rzedną dna oraz zagłębienie studzienki osadnikowej).Można również zmusić program do wrysowywania koty z rzedną obok dna studzienki (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Parametry profilu > Rysuj kotę z rzędną...).--Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności