:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Lista typów rur na ekranie głównym

Wysłaną przez: wisowski, 2018-10-10 09:25:11

: : Po aktualizacji do wersji 3.30 na głównym ekranie, kolumna "rura" w liście rozwijanej nie można dodać typów rur. Tzn. można wybrać jak się wejdzie głębiej ale są niedostępne listy rozwijanej z poziomu ekranu głównego. Rzeczywiście... Dziękuję za zwrócenie uwagi. Już poprawione w wersji rozwojowej. : Dodatkowo w kolumnie Średnica pojawia się lista średnic dostępnych w wybranym typoszeregu. : --Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności