:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: warstwa ochronna piasku

Wysłaną przez: wisowski, 2017-11-23 18:45:17

: : Zrobiłem tak jak Pan napisał, rysuje mi dno wykopu ale nie rysuje lini obsypki. Jak wstawić odnośnik do tej linii? : : Z tym sprawa jest trochę bardziej skomplikowana... : Trzeba w Tabeli (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Tabela) dodać na końcu nowy wiersz (na klawiaturze kursor w dół, będąc ustawionym na ostatnim wierszu). Następnie wypełnić w nim kolejne kolumny. Istotna jest zawartość kolumny "Formuła" - w tym przypadku powinna ona wyglądać następująco: @_td_rzedna_rury+@_td_srednica_m+0,2 : Następnie należy dodać nową linię (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Linie) - poprzez wciśnięcie kursora w dół będąc na ostatniej linii. W dodanej linii w kolumnie "Linia" należy wybrać z listy rozwijalnej nazwę dodanego wcześniej wiersza w Tabeli (kolumna Opis). : Całość można zatwierdzić przyciskiem Zapisz w oknie Konfiguracji, by w nowo tworzonych profilach można było korzystać z tej linii. : : W analaogiczny sposób można tworzyć dowolne linie powiązane z linią rury, terenu, itp. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności