:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Taśma identyfikacyjna nad wodociągiem / gazociągiem

Wysłaną przez: wisowski, 2017-03-17 12:01:00

: : czy jest w programie możliwość do wprowadzania taśmy identyfikacyjnej nad rurociągiem? Taśma oczywiście przebiegała by równolegle do rury przewodowej w odległości np. 0,3m nad rurociągiem. : : Jest taka możliwość. Wymaga to jednorazowego dodania do Kreślarza danych pod profil oraz linii. Robi się to w oknie Konfiguracja (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Tabela). W istniejącej na w/w zakładce tabeli należy się ustawić kursorem na ostatnim wierszu, a następnie wcisnąć na klawiaturze kursor w dół (strzałka do dołu) by dodać nowy wiersz. W nowym wierszu uzupełnić wszystkie dane (np.: Tytuł: Taśma, Jedn.: m n.p.m., Węzeł: zaznaczyć itd.). Natomiast w kolumnie Formuła należy posiłkować się zmienną i wpisać (bez cudzysłowów): "@_td_rzedna_rury+0,3". Wpis ten spowoduje dodanie dodatkowego wiersza pod profilem na rysunku profilu (jeżeli trzeba to można go ukryć). : Następnym krokiem jest dodanie linii (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Linie). Analogicznie należy się ustawić kursorem na ostatnim wierszu tabeli Linie i dodać nowy wiersz (kursor w dół). W pierwszej kolumnie z listy rozwijalnej należy wybrać Taśma (o ile tak została nazwana w poprzedniej tabelce). : Tak skonfigurowana linia powinna być widoczna na rysunku profilu. : By móc korzystać z dodatkowej linii w przyszłości należy kliknąć przycisk Zapisz. : : W razie problemów z w/w czynnościami proszę dzwonić będąc przed komputerem. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności