:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Studzienki kanalizacyjne

Wysłaną przez: wisowski grzegorz, 2006-03-20 13:34:02

: : należy dodać studzienki rewizyjne - o różnych średnicach np. 1200mm 600 mm 425 mm i.t.p : : Średnicę studzienki można określić w tabeli Dane w kolumnie Komentarz poprzedzając ją znakiem @. (np. dla studzienki o średnicy 1200mm komentarz może wyglądać tak: studzienka rewizyjna fi @1,2 m). Szczegółowy opis można znaleźć w pliku pomocy (Dane profili > Wprowadzanie danych profili).


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności