:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: rynny

Wysłaną przez: wisowski, 2012-07-03 20:19:52

: : Witam, : : czy jest możliwość w obecnej wersji programu określenie dla obiektu typu 'rynna' punktu włączeniowego? : : Mam tutaj na myśli reprezentację podglądu schematu: 1 (lub więcej rynien) włączonych do studni rewizyjnej, pod różnymi kątami. : : Jedynym sposobem uzyskania właściwego rysunku schematu, w przypadku podłączania wielu rynien do tej samej studni rewizyjnej jest utworzenie dodatkowych profili (w ramach tego samego pliku) od każdej rynny do studni. : Ważnym jest zachowanie takiej samej nazwy węzła (kolumna Węzeł w tabeli Dane) ze studnią na wszystkich profilach oraz odpowiednie określenie kątów włączenia (kolumna Kąt w tabeli Dane). : Przy właściwym podaniu w/w danych program powinien automatycznie "złożyć" profile w jeden schemat. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności