:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Licowanie

Wysłaną przez: Anonim, 2007-08-17 11:56:30

: : : Na dole ekranu znajduje sie pole wyboru dotyczące wyświetlania rzędnych rury (do wyboru: dno, oś, góra). Przy probie zmiany tego pola wyboru na "dno", rzedne i rysunek wyswietlaja sie prawdiłowo. Jednak po przełaczeniu zakładek z profilami opcja ta automatycznie przestawia sie znowu na "oś". : : : Czy jest to bład programu czy jakies moje niedopatrzenie ? : : : : Dla każdej z zakładek z profilami można dokonać wyboru niezależnie. : : Owszem, można. Jednak wybor ten nie zapisuje sie na stałe, a pole wyboru po powrocie do zakladki z danym profilem ustawia sie ponownie na "oś" :


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności