:: Strona główna > Pobierz pliki > Pobieranie aktualizacji

POBIERANIE AKTUALIZACJI

Aktualizacja programu Kreślarz  (krok 1 z 2)

Opis zmian w Kreślarzu zawarto w dziale Historia zmian.
Mając na uwadze ciągłe podnoszenie funkcjonalności programu, zachęcamy do dzielenia się uwagami oraz sugestiami z nim związanymi.

Wypełnienie poniższej, nieobowiązkowej ankiety pozwoli lepiej przystosować Kreślarza do oczekiwań użytkowników.


O istnieniu Kreślarza dowiedziałem(am) się:

od znajomego,
z artykułu w prasie branżowej,
z reklamy w prasie branżowej
na studiach
dzięki współpracy z firmą Sotralentz
z informacji zawartych w internecie
przypadkowo trafiając na jego stronę internetową
z innego źródła:

Kreślarz jest wykorzystywany podczas tworzenia profili:

kanalizacyjnych,
wodociągowych,
gazowych
melioracyjnych
przydomowych oczyszczalni ścieków
ciepłowniczych
elektrycznych
innych:

Ocena Kreślarza:

Przydatność:
bardzo dobra, dobra, obojętna, zła, bardzo zła

Łatwość obsługi:
bardzo dobra, dobra, obojętna, zła, bardzo zła

Opinia nt. programu (maks. w kilku zdaniach):


Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Wyrażam zgodę na umieszczenie: opinii, imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz nazwy miejscowości na stronie internetowej programu w dziale Opinie użytkowników. Wyrażona zgoda może być w dowolnym czasie wycofana (więcej w Polityce prywatności).
Polityka prywatności